Ching-cha Coffee ชิงช้า กาแฟ

รีวิวร้าน Chingcha Coffee khonkaen ร้านสวยเปิดใหม่ขอนแก่นครับ มีชิงช้าเต็มร้านเล้ยย “ร้านชิงช้ากาแฟ พิกัดตรงข้ามตลาดจอมพล บ้านดอนหญ้านาง บรรยากาศร้านน่านั่งมาก