Ching-cha Coffee ชิงช้า กาแฟ

ชิงช้า กาแฟ

รีวิวร้าน Chingcha Coffee khonkaen
ร้านสวยเปิดใหม่ขอนแก่นครับ มีชิงช้าเต็มร้านเล้ยย
“ร้านชิงช้ากาแฟ พิกัดตรงข้ามตลาดจอมพล บ้านดอนหญ้านาง บรรยากาศร้านน่านั่งมาก

Ching-cha Coffee