Sri Brown Cafe’ สาขากังสดาล

ร้านศรีบราวน์ เป็นร้านคาเฟ่ยอดนิยมในย่านกังสดาน ของม.ขอนแก่น ร้านจะอยู่ในซอยก่อนถึงบึงหนองแวง หาที่จอดรถยากหน่อย บางทีต้องจอดไกลๆแล้วเดินมา บรรยากาศร้านมีทั้งส่วน outdoor บรรยากาศเหมือนอยุ่ในสวน และ indoorซึ่งมี2ชั้นครึ่ง เปิดแอร์เย็นฉ่ำ คนแน่นร้า …